Conpan

Característiques

Conservant en pols per a pa de motlle.

Dosi (1 Kg de massa)

De 3 a 5 g