Espemix

Característiques

Barreja de midons modificats per a proporcionar una textura més espessa en masses batudes.

Dosi

Del 1-2% de la massa total