Instanbrill PD

Característiques

producte per a substituir la brillantor de l'ou en el pintat de peces de brioixeria.

Dosi

100 g, 900 g aigua