Mix Tortilles

Característiques

Millorant concentrat per a l'elaboració de tortilles.