Mixcro

Característiques

Millorant per a l'elaboració de peces de croissant.

Dosi (1 kg de farina)

De 30 a 70 g