Pizzamix Plus

Característiques

Millorant per a l'elaboració de masses de pizza.

Dosi (1 kg de farina)

De 25 a 30 g