Soft Croissant

Característiques

Entendridor per a masses de croissant.

Dosi (1 kg de farina)

De 0,5-1,5 g