Internacional

Sent Espanya el mercat natural i principal de Llopartec, no obstant, des dels seus inicis i de forma gradual, ha exportat els seus productes al llarg d’aquests anys a diversos països com: Itàlia, Grècia, Portugal, Bòsnia, Marroc, Algèria, Líbia, Egipte, Turquia, UEA (Dubai), Índia i Panamà.

Sent la satisfacció dels nostres clients internacionals igualment reconeguda amb un alt reconeixament, confiança i lleialtat mostrats durant tots aquets anys, Llopartec ha decidit establir un departament internacional, des de principis del 2016, amb la finalitat de dedicar-se exclusivament a consolidar les seves exportacions en els mercats on ja té presència i obrir-ne de nous allà on els seus productes i serveis siguin igualment valorats.

Llopartec inicia aquest nou repte internacional amb una gran confiança, gràcies a la fabricació de productes a mida segons els requeriments del client, destacant una gran agilitat i flexibilitat en donar-li resposta, així com la seva innovació i simplicitat. Tot això ha permés adaptar-se als diferents mercats internacionals, segons les idiosincràsies i particularitats de cada un d’ells. 

LloparTec - internacional
Itàlia
Grècia
Portugal
Bosnia
Marroc
Turquia
Algèria
Líbia
Egipte
Dubai
Índia
Panamà