Conpan Complet S

Característiques

Conservant en pols formulat acuradament per a masses batudes en general.

Dosi (1 Kg de massa)

De 6 a 7 g