Magmix

Característiques

Preparat per a l'elaboració de peces de magdalena.