Vitamines i minerals

Característiques

Depenent de l'aplicació, les vitamines i minerals hand de d'estar protegits per a evitar interaccions i pèrdua de funcionalitat.