Citrus Arom

Característiques

Arome de llimona, no aporta color a la peça.

Dosi (1 Kg de massa)

1 g