Emulpol MC

Característiques

Estabilitzant en pols per a masses de cake i muffins.

Dosi

De 5-7 g per 1 kg massa